Gouden handdruk


Een gouden handdruk is een vergoeding van uw werkgever bij gedwongen ontslag. Deze vergoeding is een tegemoetkoming (schadeloosstelling) voor uw inzet en voor inkomsten (loon en pensioenopbouw) die u misloopt. Vaak bepaalt een rechter de hoogte van de ontslagvergoeding. De rechter gebruikt hiervoor bijna altijd de kantonrechtersformule. De leeftijd, het aantal dienstjaren en uw salaris spelen hierbij de grootste rol.

Mogelijkheden gouden handdruk
Er zijn verschillende mogelijkheden om een gouden handdruk te besteden. Een gouden handdruk kent een stamrecht. Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen. Het is van belang dat u een weloverwogen keuze maakt. Daarom is het raadzaam om advies in te winnen over de mogelijkheden van uw gouden handdruk. Hieronder is beknopt aangeven wat de mogelijkheden zijn: 

 • Direct uitbetalen
  De gouden handdruk kunt u direct laten uitbetalen. U moet hierover inkomstenbelasting betalen. Dit kan oplopen tot 52%.  
 • Direct ingaande lijfrenteverzekering
  U kunt bij een verzekeraar de gouden handdruk door uw werkgever laten storten in een stamrechtverzekering voor een direct ingaande lijfrente. U hoeft dan niet direct met de Belastingdienst af te rekenen. Uit de stamrechtverzekering kunt u periodiek een bedrag laten uitkeren, deze uitkering is dan wel belast voor de inkomstenbelasting. U kunt met de verzekeraar overeenkomen hoe lang en hoe hoog het periodiek uit te keren bedrag moet zijn. Dit hangt natuurlijk af van de hoogte van de gouden handdruk. Met deze methode profiteert u optimaal van de fiscale mogelijkheden.  
 • Uitgestelde lijfrenteverzekering
  Als u het geld niet direct nodig hebt, kunt u de gouden handdruk door uw werkgever laten storten in een stamrechtverzekering voor een uitgestelde lijfrente. Deze keert dan periodiek uit vanaf het tijdstip dat u zelf kiest. Dit kan bijvoorbeeld bij aanvang van uw pensioen zijn. Pas vanaf dat moment betaalt u inkomstenbelasting over de uitkering. Het voordeel van deze methode is dat de uitkering in verhouding tot een direct ingaande lijfrente hoger is. Dit komt omdat in de periode dat u geen uitkering wenst, het vermogen groter wordt door het jaarlijks rendement.  
 • Bankspaarrekening
  U kunt uw gouden handdruk ook laten storten op een stamrechtrekening in de vorm van een bankspaarrekening bij een bank. Dit kan een spaar- of beleggingsrekening zijn. Het saldo van de rekening is geblokkeerd. U kunt het geld niet opnemen. Over het geld op de spaarrekening ontvangt u een gegarandeerde vaste of, naar keuze, variabele rente. Met een beleggingsrekening is het rendement afhankelijk van de prestaties van de beleggingsfondsen. Bij een bankspaarrekening kunt u zelf bepalen wanneer en in hoeveel termijnen u het geld gaat opnemen. Er geldt wel een minimale looptijd van de opnames. Over opnames moet u inkomstenbelasting betalen.  
 • Stamrecht B.V.
  U kunt, als ontslagen werknemer, een besloten vennootschap (Stamrecht B.V.) beginnen. De werkgever stort dan de gouden handdruk op de bankrekening van uw nieuwe B.V. Het voordeel van deze optie is dat u flexibel met het gestorte geld om kunt gaan. Zo kunt u zelf de hoogte van de uitkering en de uitkeringsdata bepalen. U moet dit wel in de voorwaarden van uw B.V. opnemen. U kunt ook het geld beleggen of als startkapitaal voor uw eigen bedrijf gebruiken als u dat wilt. U kunt met deze optie veel belasting besparen. Een nadeel van een Stamrecht B.V. is dat het veel papierwerk en kosten met zich meebrengt.  

Belastingen
Bij een stamrechtbankspaarrekening of een lijfrenteverzekering wordt het vermogen in box 1 behandeld. Het wordt gezien als toekomstig inkomen. U betaalt over het bedrag geen 1,2% belasting in box 3. De ontvangen uitkeringen zijn bij een stamrecht bankspaarrekening of lijfrenteverzekering progressief belast. Dit betekent dat u inkomstenbelasting over de uitkeringen betaalt. De bank of verzekeraar houdt deze inkomstenbelasting in, waardoor u een netto bedrag ontvangt.

Minimale looptijd
Voor de uitkering van een stamrechtbankspaarrekening of lijfrenteverzekering geldt altijd een minimale looptijd. Deze is leeftijdsafhankelijk. Voor een bankspaarrekening is de minimum looptijd langer dan bij een lijfrenteverzekering. Hoe ouder de werknemer is, des te lager is de minimale looptijd.  

Als het gedwongen ontslag ontstaat door faillissement van de werkgever zal een gouden handdruk meestal niet van toepassing zijn. U kunt dan een financieel probleem krijgen. Misschien is een WW-verzekering iets voor u? Meer informatie hierover vindt u op onze pagina ‘Werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekering‘.  

Wilt u meer weten over de gouden handdruk? Neem dan contact met ons op.